Diens, hulp & hoop

Diens, hulp & hoop

Ons gemeente huisves verskeie gemeenskapsprojekte.
Vir meer inligting, kies ‘n projek:

Claremont Projekte

Die nood is groot in die woongebiede rondom Laerskool Claremont. Hester Potgieter 0824407570 neem hier leiding.

  • Elke Woensdag neem omtrent 70 mense deel aan sang en Woordbediening by Laerskool Claremont, en kry iets om te eet.
  • Kos en klere word na behoefte uitgedeel. Die gebruikte klere, huisware en meubels wat ons lidmate skenk, word vanuit ‘n vraghouer by die kerk versprei na waar on sweet die nood groot is.
  • Kruideniersware word as kersgeskenk aan meer as 100 gesinne uitgedeel om die honger in Januarie te beveg. Mense neem ‘n krat by die kerk, en koop volgens ‘n lys omtrent R800 se kruideniersware, en bring dit kerk toe vir uitdeel op 24 Des.
  • Extreme makeover is die projek waar ons help huise opknap en meubileer sodat mense weer selfrespek terugkry en nie meer in ‘n vervalle blyplek bly nie.
  • Die oumense van Claremont dra swaar agv armoede en omdat hul soms selfs hul kinders en kleinkinders moet versorg. Ons neem 40 oumense in Oktober vir ‘n kamp by ‘n vakansieoord langs die Vaalrivier om hul te versterk en te bederf.
  • Maatskaplike steun en sorg word individueel verleen waar daar behoefte is.
Versorging

Die Versorgingspan help mense tydens siekte of ander verswakking met praktiese hulp. Ons leen rolstoele en ander mediese implemente uit. Hulp met vervoer na dokters ens. word gereel. Selfs verplegingshulp word gratis gedoen deur ‘n verpleegkundige. Sjaas Reyneke 0724489665 en Janna Erasmus 0833520839

Tronk Uitreik

Korrespondensiekursusse oor die Bybel word gestuur na verskeie korrektiewe sentrums. Nadat dit gemerk is, kry gevangenes¬†‘n sertifikaat, Chris Heyns 0847415467

Naaldwerk Vaardighede

Naaldwerkklasse help huishulpe om ‘n vaardigheid aan te leer en mooi klere vir hulself te maak Donderdagmiddae by die kerk Joan Smith 0837445164.

Geletterdheid

Lees en skryfvaardigheid vir volwassenes elke weeksaand by die kerk 188:00 olv onderwysers van die Dept van Onderwys. Serah Phaiphai 0725296764

Klere en Meubels

Klere, meubels en huisware wat ons kaste volmaak, kan ‘n behoeftige help om darem iets te he om te gebruik. Bring Sondae of weeksdae tydens kantoorure na die kerk om te stoor in die vraghouer naby die jeuglokaal.

Vriesvriende

Skep oorskietkos in ‘n polistireenhouer en bring kerk toe. Daar is daagliks hongeriges en werkloses wat aanklop.

MobieG

Hierdie is ‘n anonieme aanlyn beradingsdiens wat enigiemand in nood help. Beraders word opgelei deur MobieG en help een maal per week die vrae en nood antwoord wat landswyd inkom. Hierdie diens is selfstandig maar het ontstaan uit die inisiatief van mense uit ons gemeentes. MobieG bedien tans gemiddeld 15 000 mense per maand.

Vir meer inligting of om te help met berading, of op ander maniere besoek www.MobieG.co.za.