Gemeente

Ons Gemeente

Gaan groot met liefde: dis ons leuse en doelwit, nl. om God se liefde uit te leef in woord en daad aan almal.  

NG Quellerina bedien 1300 lidmate aan die Wes-Rand uit veral die woongebiede Florida Glen, Quellerina, Florida-Noord, Bergbron en Northcliff x25. Ander lidmate (50%) kom van wyd en syd oor die Wesrand en omstreke.  

Ons ronde siersteen kerkgebou in Langelaan 81, Florida Glen, is ’n duidelike landmerk langs die N1-snelweg naby die Gordonweg-afrit.  

Ds Henk Theart en Ds Phil Grabe is tans leraars.  Liezel Bredenkamp is ons gemeentebestuurder en Gerda Day is die saakgelastigde.  Jaco Niemand is ons musiekdirekteur en Hester Potgieter Claremont-projekleier.

 

Eredienste op Sondae

  • 09:00 – 10:00     Oggenderediens vir volwassenes
  • 09:00 – 10:00     Gr.4-6-kinders kry by KfC (Kids for Christ) kategese
  • 09:00 – 10:00     3 jariges tot Gr.3 geniet kerk regtig by JIK (Jesus is Koning).
  • 15:00 – 16:00      Anderstalige diens in die GROT
  • 17:30 – 19:30      Jeugdiens (JAM) vir Gr8 – Gr12, studente en 20-jariges.

GEBED IS ONS KRAGBRON!      

Gebedsgroepe Ons gebedsgroepe kom op Vrydag en Saterdagoggend 06:00 bymekaar en daar is ook voor elke erediens gebed in die Gebedskamer

Gebedslokaal Ons Gebedslokaal is deur die week tydens kantoorure oop en ook Sondae voor en na die oggenderediens.  Elkeen is in daardie tyd welkom om sommer net vir ‘n rukkie te kom stil word in ‘n gewyde, stil en private atmosfeer.

Gebedsversoeke Enige gebedsversoeke kan per SMS en anoniem aan 0724350972 gestuur word.  Skakel gerus ook vir Rita Maritz 0724350972.  Daar is ook in die Gebedslokaal geleentheid om gebedsversoeke te doen.    

ONS HELP Ons maak ‘n verskil in ons omgewing deur verskeie hulp- en ontwikkelingsprojekte, veral in Claremont, waar onder andere ‘extreme makeover’ van huise aan behoeftiges nuwe selfrespek gee. MobieG, ‘n beradingsdiens vir jongmense via Mxit, bereik BAIE kinders in nood.