Kerkraad

Kerkraad

‘n Kerkraad van 18 lede bestuur die gemeente. ‘n Wykskerkraad van 48 lede hou telefonies kontak met elke lidmaat, nooi uit na aksies en inspireer vir dienslewering. Ons Leierouderling is Alwyn van der Lith 0834576486 en ons leierdiaken is Koot Barnard (082 888 2664)